Referencer

Eksempler på opgaver, som Lotte Grünbaum Consulting har løst eller er igang med at løse: 

 • Forandringsledelsesforløb, Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet
 • Konsulent- og projektlederuddannelse, EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Projekt "Bæredygtige Arbejdspladser - ledelsesfokus på det psykiske arbejdsmiljø", CphBusiness
 • Forberedelse og gennemførelse af årlige studieture for hollandske ledere i samarbejde med TIAS, CBS og CBS Executive
 • Seminar om stress og trivsel, Central Denmark EU Office
 • Seminar for nye medarbejdere om konsultation og projektledelse, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Udviklingsworkshop for Skadeafdelingens ledergruppe, Topdanmark
 • Underviser i personligt lederskab på kursus i pædagogisk ledelse for VUC ledere, VUC Sekretariatet
 • Evaluering af Ikon-projekter mhp bidrag til strategi, Nordea-fonden
 • Udvikling af teamorganisering og træning af teamledere, Central Denmark EU Office
 • Evaluering af organiseringen omkring Danske Naturparker, Nordea-fonden
 • Udvikling af strategi, South Denmark EU Office, SDEO
 • Evaluering af langtidseffekterne af det første breddeidrætsprogram, 5 år efter afslutning, Kulturministeriet og Nordea-fonden
 • Udvikling af HR strategi og handlingsplan, DDCDanmarks Design Center
 • Udviklingsseminar, VUC-sekretariatet
 • Udviklingsseminar, Det Danske Filminstitut, DFI
 • Konsulentuddannelse, Central Denmark EU Office, CDEU
 • Konsulent- og projektlederuddannelse, EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
 • Procescafé om motivation, udvikling, innovation og effektiv projektledelse, By, Kultur og Miljø, Roskilde Kommune
 • Konsulent- og projektlederuddannelse, DEA  
 • Action Learning forløb for ledere, DAMVAD
 • Kursus i Strategisk ledelse for skoleledelserne i Frederiksberg kommune, Frederiksberg Kommune
 • Udviklingsseminar, Afdelingen for videregående, voksen- og efteruddannelse; EVA - Danmarks Evalueringsinstitut
 • Imageanalyse af HD(O) udannelsen, CBS, Copenhagen Business School
 • Seminarrække om konsultation, ledelse, projektledelse og forretningsudvikling, LEAD Agency 
 • 3 årig løbende procesevaluering - herunder facilitering af ERFA grupper og afholdelde af nationale konferencer -  samt slutevaluering af initiativet "Idræt for alle", Kulturministeriet og Nordea-fonden
 • Temadag om forbedret samarbejde i hovedsamarbejdsudvalget, UCSJ, University College Sjælland  

 • Lederseminar om meningsskabende ledelse, KEA, Københavns Erhvervsakademi

 • Midtvejsevaluering af ny ledelsesstruktur og anbefalinger til videreudvikling af UCSJs organisering, University College Sjælland 

 • Interim HR Chef (4 mdr- deltid) mhp omorganisering og strategisk forankring af HR funktion, University College Sjælland

 • Udviklingskonsulent og vejleder på PUF- Personligt Udviklingsforløb - der er et CBS, Copenhagen Business School forløb om udvikling af personligt lederskab for offentlige chefer

 • Strategiseminar for CDEU - Central Denmark EU Office

 • Udvikling og tilbagevendende gennemførsel af konsulent- og projektlederuddannelse for DAMVAD

 • Udvikling og gennemførsel af kursus i kulturforståelse og forandringsledelse for ledere hos 3M

 • Gennemførsel af effektmåling på lederuddannelsesaktiviteter hos Statoil

 • Seminar om kompetenceudvikling i internationalt ejede danske virksomheder hos IDA, Ingeniørforeningen i Danmark

 • Kursus i distanceledelse for GFK

 • Seminar om mellemledelse for AMBU

 • Seminar om mellemledelse for DEA

 • Coaching- og karriereafklaringsforløb -  (anonyme) ledere og medarbejdere på alle niveauer 

 

Her kan du se en oversigt over arbejdsopgaver og projekter, som Lotte Grünbaum tidligere har varetaget:
 
 
 
 
Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com