Om fimaet / CV - Lotte Grünbaum

CV - Lotte Grünbaum

 
Lotte Grünbaum har beskæftiget sig med organisationsudvikling og ledelse de sidste 20 år.
 
Hun er en erfaren analytiker, rådgiver, projektleder, leder og underviser, der arbejder engageret med at skabe udvikling i mange forskellige typer af virksomheder og offentlige organisationer.
 
Hun er uddannet i statskundsskab (cand.scient.pol.), og har bl.a. herfra medbragt et stærkt analytisk blik og interesse for udfordringer i fht strategi, styring, strukturer og politiske dagsordener.
 
Hendes efteruddannelse - som bl.a. tæller en uddannelse som systemisk proceskonsulent og en grundig lederuddannelse - har givet hende stærke kompetencer og interesse i at arbejde med mere mikroorienterede processer og relationer. 
 
Hendes erhvervserfaring er ligeligt delt ml. offentlige og private arbejdsgivere. Hun har en baggrund fra Udenrigsministeriet, Københavns Universitet, Rambøll Management Consulting, Miljøministeriet, DR - Danmarks Radio og CBS.
 
Lotte Günbaum er meget optaget af også at finde inspiration også uden for Danmarks grænser. I sin studietid var hun på længerevarende studieophold i Barcelona, Spanien og New York, USA, og i hendes tid i Udenrigsministeriet og Rambøll Management Consulting foregik en stor del af hendes arbejde i udlandet. Hun er medlem af den internationale organisation ATD, der er en af verdens største netværk og vidensformidlere indenfor organisationsudvikling. 
 
Med udgangspunkt i sin stilling som ekstern lektor på CBS´  Institut for Organisation bliver hun konstant udfordret og opdateret på sin teoretiske viden og pædagogiske praksis. 
  
Se fuldt CV her.
Lotte Grünbaum | Callisensvej 21, 2900 Hellerup  | Tlf.: 0045 2285 5405 | lg@lottegrunbaum.dk