Ydelser / Strategiudvikling

Strategiudvikling

Strategi er et styringsredskab, der sikrer at alle trækker i samme retning. Strategien fortæller hvor I er på vej hen, hvilke mål I har sat Jer og hvordan I opnår de mål. En strategi er et dynanamisk ledelsesværktøj, der skal bruges aktivt i hverdagen - og der skal løbende følges op på både strategiens indhold, dens mål og dens implementering

Strategiudvikling kræver, at man kan involvere de ansatte for at skabe ejerskab, men samtidig bevare fokus og nå et konkret resultat , at man udviser stor indlevelse i virksomhedens særlige situation og kultur, at man bruger gennemprøvede metoder, der sikrer struktur og sammenhæng i processen, og at ledelsen viser dybt engagement.
 
Lotte Grünbaum Consultings ydelser inden for strategiudvikling er sparring, rådgivning og assistance i forbindelse med:
 • Strategianalyse
  • Analyse af de interne ressourcer og udfordringer
  • Analyse af det eksterne miljø og udfordringer
  • Etablering af mission, vision og værdier
 • Strategiudvikling
  • Opstilling af mulige strategiske veje
  • Valg af retning
  • Opstilling af målbare konkrete mål og en handlingsplan
 • Strategiimplementering
  • Gennemførelse af besluttede konkrete handlinger
  • Monitorering og kontrol
  • Evaluering
    

Derudover tilbydes kurser og seminarer om strategiarbejde.

Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com