Ydelser

Lotte Grünbaum Consulting tilbyder en bred vifte af ydelser, der har det tilfælles, at de har til formål at bidrage til at gøre mennesker og organisationer velfungerende.
 
Du kan læse uddybende om de forskellige typer af ydelser ved at klikke i menuen til venstre. Se også eksempler på i hvilke situationer, du kan bruge ydelserne.
 
 
FØR START AF ET EVENTUELT SAMARBEJDE, TILBYDER
LOTTE GRÜNBAUM CONSULTING ET VEDERLAGSFRIT MØDE,
HVOR VI KAN DRØFTE DINE/JERES UDFORDRINGER. Se kontakt.
 
Ufordringer i fht at være velfungerende kan forekomme på mange måder. Samlet set kan velfungerende være udtryk for mange ting og er som oftest en blanding af f.eks. 
  • God til at skabe resultater
  • God håndtering af relationer
  • Tydelig strategi for indsats
  • Tilpas udvikling af kompetencer 
  • Klar ansvarsfordeling
  • Tilpas gennemsigtighed omkring beslutninger
  • Lavt konfliktniveau
  • Balancering af arbejdsliv i forhold til hjemmeliv, så der ikke opstår for stor konflikt mellem opfyldelse af forventninger i de to verdener

Det drejer sig om udvikling af relationer, kompetencer, arbejdsprocesser, og strukturer, så det medfører kvalitativt bedre arbejdspladser med bedre resultater og  mere effektive eller udviklende arbejdsprocesser. 

Selv om udfordringer oftest er komplekse og kræver et mix af forskellige indsatser er Lotte Grünbaum Consultings ydelser for tydelighedens skyld forsøgt pindet ud i nogle mulige hovedindsatsområder. I praksis vil det oftest være sådan, at når man begynder at arbejde et sted i den enkelte organisation eller med det enkelte menneske, vil det automatisk smitte af på andre områder.
 
Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com