Ydelser / Projektledelse

Projektledelse

Projektarbejde fylder mere og mere som styrings- og organisationsform. Godt tilrettelagt og fornuftigt ledet er projektarbejdet en suveræn måde at arbejde struktureret med løsning af lidt større og store opgaver. Mange organisationer har uddannet en række projektledere, der primært er blevet uddannet i projektledelse som en styrings- og kontroldisciplin. Projektledelse har så mange organisatoriske, kulturelle og relationelle aspekter, at det god projektledelse - udover et grundigt kendskab til projektarbejdets metoder -  fordrer almene lederkompetencer. Det kan f.eks. være sin sag at have styr på og motivere deltagere i et tværorganisatorisk projekt, at skulle være leder for sine egne kolleger eller at skulle engagere en styregruppe, som ikke har helt styr på projektarbejdets karakter.
 
Lotte Grünbaum Consultings ydelser har til formål at imødegå nogle af de mest typiske udfordringer, der er med at få projektarbejdet til at lykkes. Alle de nedenstående ydelser kan etableres i forbindelse med et konkret projekt, som et seminar eller kursus, som coaching for projetledere eller andet du/I har brug for? 
  • Træning i projektarbejdets metoder og værktøjer
  • Indsigt i projektarbejdets metoder samt hvad man som leder eller styregruppemedlem bør være særligt opmærksom på
  • Træning i de mest typiske almene ledelsesopgaver, der også følger med projektlederansvaret.
  • Udarbejdelse af et projektoplæg - fremlæggelse af projektidé
  • Design af projekt - udarbejdelse af projektdokument eller projektansøgning
  • Sikring af effekt  - skabe forankring, formulere mål, delmål, succeskriterier for projekter, udvikling af indikatorer.
Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com