Kontakt / Start af samarbejde?

Start af samarbejde?

Før start af et eventuelt samarbejde, tilbyder Lotte Grünbaum Consulting et vederlagsfrit møde, hvor vi kan drøfte dine/Jeres udfordringer.  

Et godt samarbejde mellem en kunde og en konsulent forudsætter, at der er tillid og klare aftaler. Lotte Grünbaum Consulting indleder derfor altid et eventuelt samarbejde med en (vederlagsfri) samtale - der såfremt det ønskes også kan foregå pr. telefon.
 
Den indledende samtale har til formål, at du/I som kunde har mulighed for at drøfte dine/Jeres udfordringer, og hvordan konsulenthjælp evt. kunne bidrage til at håndtere dem, uden at du/I er forpligtede til at indgå i et samarbejde.
 
Såfremt du/I efter den afklarende samtale, har lyst til at indgå i et samarbejde, arbejder vi videre på ideen og afslutter den med at udarbejde en kontrakt med en præcis beskrivelse af de aftalte ydelser. Kontrakten vil som minimum indeholde en beskrivelse af formål og mål med konsulentydelserne, hvad ydelserne konkret består af, succeskriterier, deadlines og pris.   
Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com