Planlægning

 

        Implementering

       

        Forankring

Du/I har en akut udfordring 

 
Du/I skal forberede et vigtigt oplæg, et seminar, et strategipapir, forelægge en projektide´ eller udarbejde en projektbeskrivelse. Du/I kan få rådgivning om egnede metoder og/eller sparring og hjælp til udarbejdelse af oplæg, drejebog til et møde eller seminar, projektbeskrivelse mm.

Du/I skal gennemføre en forandringsproces 

 
Hvis du/I skal gennemføre en strategiproces, organisationsændring eller en evaluering af  jeres resultater eller jeres organisation, kan du/I få rådgivning om design af processen og dens indhold og/eller ekstra hænder til at hjælpe med gennemførelsen.

Du/I har gennemført et initiativ til organisationsudvikling, men resultaterne er ikke som forventet.

 
Du/I kan blive udfordret på, hvordan I får tingene til at leve. Måske har du/I brug for coaching, sparring, eller et kritisk blik på din/jeres ledelse, organisering eller organisationskultur.

Du/I vil gerne ruste dig/Jer til fremtidige udfordringer 

 
Hvis du/I kunne tænke dig/jer at træne dine/jeres projektleder, konsulent- eller lederkompetencer, kan du/ I få skræddersyet et seminar eller et kursus helt efter dit/jeres behov.
 

Du overvejer din fremtidige karriere 

 
Du kan få coaching og sparring med fokus på at afdække dine muligheder og veje til dine mål udfra samtale om dine drømme, kompetencer, værdier mm

Du/I er igang med et initiativ til organisationsudvikling, men det går ikke helt som forventet 

 
Du/I kan få rådgivning og hjælp igennem hele processen eller du kan få hjælp til de særlige dele af den, der udfordrer dig mest. Rådgivningen kan f.eks. bestå i sparring i forhold til konkrete beslutninger du/I skal træffe. Hjælpen kan bestå i en evaluering af den hidtidige proces, eller deltagelse i processen, f.eks. ved at yde støtte til en projektleder eller ved at varetage projektledelsen.

Du/I vil gerne sikre dig/Jer, at der kommer varige resultater af din/Jeres ledelsesindsats

 
Du/I kan få hjælp til at arbejde resultat- og effektorienteret. Det kunne f.eks. være støtte til at få opstillet klare mål og indikatorer for din/Jeres indsats.
I forhold til at sikre resultater af møder og seminarer kan du/I få hjælp til at lede processen og til at sikre en god opfølgning via rådgivning om og bidrag til dokumentation og evaluering samt planlægning af den videre indsats.
Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com