Ydelser / Lederudvikling

Lederudvikling

Lederollen er krævende. Lederen skal kunne motivere og engagere medarbejderne om opgaverne. Lederen skal kunne tilpasse sig selv og sin lederopgave ændrede omstændigheder og forventninger over tid. Lederudvikling er et spørgsmål om at udvikle og styrke det potentiale som en leder besidder, så det gavner organisationen og lederen selv. Der findes nogle grundlæggende ledelseskompetencer og værktøjer, som det altid er godt at have og kende. Men det vigtigste er at forholde sig til de konkrete jobkrav og udfordringer, som lederen står i, og det er heri vores ydelser tager udgangspunkt:
 
Lotte Grünbaum Consulting tilbyder:
 
LEDERRÅDGIVNING
Rådgivende samtaler, der har fokus på en konkret problemstilling. Hvilke ledelsesindsatser kunne gavne situationen, hvordan kan det gribes an, hvordan skal lederen opføre sig, hvornår og hvordan kan der følges op mm. Vi rådgiver her udfra vores viden og erfaring.

LEDERCOACHING
Professionelle samtaler, der har til formål at skabe refleksion hos den coachede. Lederen og coachen indgår i en åben dialog om en defineret problemstilling og et mål, som lederen selv fastsætter. Målet kan være i fht en konkret her og nu problemstilling, eller det kan være et mere langsigtet mål som f.eks. et evt. karriereskift. Coachens rolle er at få lederen til at undersøge sine forestillinger om mulige veje til målet.  Pointen er, at den coachedes faglige og personlige potentialer udvikles udfra egne forudsætninger, og at den coachede - via den professionelle coachs spørgeteknikker - lærer sig selv at blive bedre til at håndtere diverse situationer i praksis.
 
LEDERTRÆNING
- Udvikling af ledelseskompetencer via samtale, seminar eller kursus
  • Forandringsledelse
  • Strategiudvikling 
  • Coaching, feed back og andre samtaler
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Teamudvikling
  • Organisationsanalyse
 
LEDERGRUPPEUDVIKLING
 - Udvikling af ledergruppen ved seminar eller teamudviklingsmøder - f.eks. med fokus på kommunikation og feedback, roller og ansvar, håndtering af tid og ressourcer, trivsel, opgaver og kompetencer, værdier mm.
 
  • Udvikling og design
  • Implementering
  • Opfølgning
Lotte Grünbaum | CVR: 0033345224 | Callisensvej, 21, st, Hellerup - Danmark | Tlf.: 22855405 | lottegrunbaum@outlook.com